Afficher téléphone
contact@peche-uhrwiller.fr
10 rue du Rothbach Niefern, 67350 Uhrwiller  Cartes de pêche
  CARTE MAJEUR (ETANG, RIVIERE) 90.00 €  
  CARTE ETANG ADULTE 60.00 €  
  CARTE JEUNE (12 - 18 ANS, ETANG, RIVIERE) 25.00 €  
  CARTE ETANG JEUNE (12 - 18 ANS) 20.00 €  
  CARTE DECOUVERTE (-12 ANS, ETANG, RIVIERE) 15.00 €  
  CARTE ETANG DECOUVERTE (-12 ANS) 10.00 €  
  CARTE FEMME (ETANG, RIVIERE) 45.00 €  
  CARTE ETANG FEMME 30.00 €  
  CARTE JOURNALIERE 8.00 €